Visziekten
Geschreven door Wilbert By Japanese law, the genitals of actors and actresses must be censored and up the mid-1990 so was the depiction of pubic hair. After the prerequisite level of sexual stimulation has been achieved, and ejaculation becomes imminent, the male will position his penis so that the semen discharged will be deposited onto his partner face. Hentai is the various forms of Japanese pornography, including H-manga, H-anime, and H-computer games. Lesbianism has been a theme in erotic art since at least the time of ancient Rome, and many regard depictions of lesbianism to be erotic. Transsexual pornography features transwomen performers, who typically have male genitalia and augmented female breasts . There were also a very limited number of specialist fetish magazines which featured images of bondage, such as the famous Bizarre magazine published anal milf from 1946 to 1959 by the pioneering fetish photographer John Willie, and ENEG Exotique magazine, published 1956-1959. It may be regarded as taboo or unnatural, and is a criminal offense in some countries, punishable by corporal or capital punishment; by contrast, people also regard anal sex as a natural and valid form of sexual activity that may be as equally fulfilling as any other desired sexual expression. The first film was released in 1980 starring Kay Parker. A pearl necklace is a slang term referring to a sexual act in which a man ejaculates semen on or near the neck, chest, or breast of another person. The first pegging scene appears to have been in the non-pornographic 1970 film Myra Breckinridge, based on the novel of the same name by Gore Vidal, although it was not explicit. However the genre remains a very small proportion of the pornographic DVD market; for example at porn retailer HotMovies. Bareback sex is physical sexual activity, especially sexual penetration, without the use of a condom. Technically this is a form of exhibitionism rather than group sex per se. Softcore pornography generally contains nudity or partial nudity in sexually suggestive situations, but without explicit sexual activity, sexual penetration or extreme fetishism, while hardcore pornography may contain graphic sexual activity and visible penetration, including unsimulated sex scenes. van Meulen   

  

Vissen zijn levende wezens en kunnen dus ook ziek worden.

Vaak ontstaan ziekten door vervuild water in de vijver of door het aankopen van nieuwe vissen (en of planten).

Visziekten kunnen we simpelweg verdelen in een aantal groepen, te weten:

 • virale infecties
 • schimmelinfecties
 • bacteriële infecties
 • parasieten.

  Aan het gedrag van een vis kunnen we vaak zien of dat deze zich wel of niet goed voelt.
   

Enkele herkenningspunten zijn:

 • Schuren (flitsen in het water)
 • Huidvertroebeling
 • Springen
 • stil liggen
 • Bijelkaar geknepen borstvinnen
 • naar lucht happen

  Controleer eerst altijd het water op PH ( zuurtegraad ), NH3-waarde (Ammonia), NO² ( Nitriet ) en NO³ ( Nitraat ). De juiste waardes staan vaak op de verpakking van een testset aangegeven. Vijvercentrum Apeldoorn kan als vijverspecialist zowel het water testen op de eerder genoemde waterwaardes en microscopisch onderzoek op parasieten verrichten. Dit kan zowel bij ons bij het vijvercentrum, als bij u terplaatse aan huis.
  Hierna kan vaak een juiste diagnose worden gesteld en een eventuele behandeling worden gestart.

  Voor verdere informatie over visziekten en medicijnen kunt u contact opnemen met Vijvercentrum Apeldoorn of kijk op: www.koidokter.com.

 

 
   

banner vijvershop youtube