celebrity porn video
free celebrity sex videos
celebrity porn pics
Vijverkalender - Meten is weten

Zuiver water is de basis voor de biologische balans in uw vijver. Het water is immers direct van invloed op de groei van de waterplanten, de ontwikkleing van de micro-organismen en de conditie van de vissen. Als alle waterwaarden goed zijn en het microleven optimaal functioneert, is er sprake van biologisch evenwicht. Om problemen te voorkomen en op te lossen moet u inzicht hebben in de waterwaarden. Omdat de samenstelling van het vijverwater kan fluctureren is het raadzaam om minimaal 4 keer per jaar het water te testen.

Vijvercentrum Apeldoorn heeft een ruim assortiment aan watertesten waarmee u snel en nauwkeurig kan meten. Indien gewenst kan Vijvercentrum Apeldoorn voor u, eventueel op locatie, voor u het water testen. Immers "meten is weten".

Een heldere vijver met gezonde vissen en prachtige planten is toch wel het doel van iedere vijverliefhebber. Dat daar regelmatig onderhoud voor nodig is zal duidelijk zijn. Daarom hebben we de belangrijkste aandachtspunten voor u op een rijte gezet in de vijverkalender.
Zo houdt u de vijver het gehele jaar door in conditie.

 

 

GH ideaal: tussen 8 en 12

Een te lage GH-waarde stagneert de plantengroei.
Verhoog deze waarde met GH+ of Mineral Plus (voor extra
mineralen en spoorelementen). Test het water regelematig.

 

KH ideaal: tussen 6 en 8

 

Een te lage KH-waarde duidt op verzuring van het vijvermileu.
Verhoog deze waarde met KH+. Test het water regelmatig.

 

pH ideaal: tussen 7 en 8,5

 

 

Een te hoge pH-waarde stagneert de plantengroei.
Verlaag de pH met een pH- of Pond Granule. Een te lage pH-waarde is schadelijk voor uw vissen.  Gebruik slibverwijderende bacteriën om de vijverbodem schoon te maken. Desgewenst kunt u gebruik maken van een vijverstofzuiger. Breng meer waterplanten aan.
Indien de pH-waarde te laag is kunt u deze verhogen door KH+ aan het water toe te voegen.

 

NO2 maximaal 0,2 mg/ltr

 

Te veel nitriet is schadelijk voor uw vissen. Vervang de filtermaterialen
en gebruik het speciale filtermedium.Ververs een deel van het vijverwater en voeg nitrificerende bacteriën toe. Test het water regelmatig.

 

NO3 maximaal 2 mg/ltr

 

Te veel nitraat veroorzaakt algengroei. Vervang de filtermaterialen en
gebruik een Nitraat Filtermedium.Breng meer waterplanten aan (min. 50% van het oppervlak). Test het water regelmatig.

 

NH3/4 maximaal 0,2 mg/ltr

 

 

Ammoniak is gevaarlijk voor uw vissen (bij een hoge pH-waarde)
Vervang de filtermaterialen en gebruik een Ammonium filtermedium.
Verwijder het vijverbodemslib d.m.v. slibverwijderende bacteriën of een vijverstofzuiger. Ververs een deel van het vijverwater en voeg daarna nitrificerende bacteriën toe. Test het water regelmatig. 

 

Fe ideaal: tussen 0,6 en 1 mg/ltr

 

Waterplanten hebben ijzervoeding nodig, voeg Ferro Plus toe aan het vijverwater. Te veel ijzer is gevaarlijk voor vissen. Belucht uw vijver en breng waterplanten aan. Test het water regelmatig.

 

Cu maximaal 3 mg/ltr

 

Te veel koper is gevaarlijk voor uw vissen. Vervang de filtermaterialen.
Breng meer waterplanten aan. Test het water regelmatig.

 

PO4 maximaal 1 mg/ltr

 

Te veel fosfaat veroorzaakt algengroei.
Verwijder het vijverbodemslib d.m.v. slibverwijderende bacteriën of een  vijverstofzuiger. Breng meer zuurstofplanten aan. Ververs een deel van het vijverwater.

 
   

banner vijvershop youtube