celebrity porn tube
celeb sex tapes
free celebrity sex videos
PDFPrint

Uitleg UVC

 

Technische info UVC

 • Wat zijn UVC apparaten ?
 • Hoe werkt het dan wel ?
 • Het UV spectrum kan opgedeeld worden in drie groepen
 • Hoe wordt UV straling opgewekt ?
 • De dosis
 • Hoeveel straling (dosis) hebben verschillende micro-organismen nodig om uitgeschakeld te worden ?
 • Voorbeeld Nirox Model VS50
 • Het ontwerp van een UV apparaat
 • Gebruik in de praktijk
 • En de nuttige bacteriën ?
 • Voor of achter het filter ?
 • UV lamp
 • Reiniging

 

Wat zijn UVC apparaten ?

Er wordt veel verteld over de werking van UVC apparaten. Vaak spreekt men van UV filters. Dat is een onjuiste benaming, UVC is elektromagnetische straling en filteren kunnen ze niet. Ten onrechte worden UVC lampen aangeprezen als 'de oplossing tegen draadalgen'.

Dat is ten dele waar, de UV-stralen kunnen alleen invloed uitoefenen op organismen, die met de waterstroom mee, de lamp in de behuizing passeren. Algen die vast zitten komen niet in het apparaat terecht. De theorie dat UVC apparaten alles doden is dus niet juist.

Hoe werkt het dan wel ?

Ultraviolet licht is een electromagnetische straling in het spectrum met een golflengte tussen 100 en 400 nanometer (nm).
Het UV spectrum kan opgedeeld worden in drie groepen:

 • UVA (golflengte van 315 tot 400 nm)
 • UVB (golflengte van 280 tot 315 nm)
 • UVC (golflengte van 100 tot 280 nm)

UVC straling dringt de celwand van een micro-organisme binnen en beschadigt de celkern, ze leven nog, maar hebben hun vermogen tot celdeling verloren en kunnen zich daardoor niet meer vermenigvuldigen.

 • UV is heel veilig*  (* direct oogcontact met UVC licht dient vermeden te worden)
 • UV heeft lage onderhoudskosten
 • UV is milieuvriendelijk
 • UV voegt geen geur of smaak toe aan het water en verandert deze ook niet
 • Het is onmogelijk om te veel UV aan het water toe te voegen

 

Hoe wordt UV straling opgewekt ?

De lagedruk kwik-ontladingslampen stralen een golflengte uit van 254 nm, waarvan bewezen is dat deze golflengte zeer effectief werkt in het doden van micro-organismen.

Een elektrische cirkelboog, over de gehele lengte van de lamp, gaat door gas dat kwik bevat. De hitte van de cirkelboog verdampt wat van het kwik, dat in de elektrische cirkelboog geioniseerd wordt en UV straling afgeeft. De UV lamp en het beschermglas zijn gemaakt van kwartsglas, waar de UV straling gemakkelijk doorheen gaat.

De dosis

Door middel van onderzoek is vastgesteld hoeveel UV er nodig is om verschillende soorten micro-organismen te doden. De benodigde hoeveelheid UV wordt de dosering genoemd. De dosering is het UVC vermogen in (W) vermenigvuldigd met de bestralingstijd(t) in seconden en wordt uitgedrukt in joules per vierkante meter (J/m2) 1 Joule is 1W.seconde).

De dosis wordt door diverse factoren beïnvloed:

 • De afstand tussen de UV lamp en het micro-organisme
 • De doorstroomsnelheid en turbulentie van het water
 • De helderheid en samenstelling van het water

 

Het is dus in de praktijk mogelijk dat UVC apparaten van verschillende merken met hetzelfde lampvermogen toch een verschillend resultaat geven, omdat de bouwwijze niet gelijk is.

 

Hoeveel straling (dosis) hebben verschillende micro-organismen nodig
om uitgeschakeld te worden ?

 • Voor vijvers ligt de dosis tussen 8 en 10 mJ/cm2
 • Voor zwembaden ligt de dosis tussen de 20 en 25 mJ/cm2
 • Voor drinkwaterkwaliteit ligt de Noord-Europese standaard op 40 mJ/cm2

Voor vijvers en zwembaden is ingecalculeerd dat het water gerecirculeerd wordt, dus steeds terugkeert in filter en UVC apparaat. Voor het zuiveren van water t.b.v. drinkwater gelden natuurlijk zwaardere eisen met betrekking tot dosering en techniek.

Er zijn verschillende soorten algen die al bij een dosis van 5 mj/cm2 uitgeschakeld worden, bij 1 enkele circulatie van het water door het UVC apparaat. Legionella wordt voor 99,9% uitgeschakeld bij een dosis van 19 mJ/cm2.

 

Voorbeeld model Nirox VS 50

 niro-x

Een dosis van 10 mJ/cm2 (voor vijvers) wordt bereikt bij een capaciteit van 50 m3h

Een dosis van 20 mJ/cm2 (zwembaden) wordt bereikt bij een capaciteit van 25 m3h

Een dosis van 40 mJ/cm2 (drinkwater ) wordt bereikt bij een capaciteit van 12 m3h

Het voorbeeld geeft aan dat bij een lagere doorstroom capaciteit de contacttijd langer wordt en daarmee de bestralingsdosis hoger.


Het ontwerp van een UV apparaat

Het ontwerp van een UV apparaat is erg belangrijk om de maximale hoeveelheid UVC straling aan het water te doseren.

De afmeting van het apparaat moet weloverwogen zijn om zowel de geadviseerde maximale doorstroomsnelheid en de stralingsintensiteit te kunnen waarborgen. Naarmate de afstand tussen de lamp en micro-organismen groter wordt neemt de intensiteit van de straling af. Een deel van de micro-organismen stroomt dan onbehandeld het apparaat weer uit.

Een korte blootstellingtijd bij een hoge intensiteit kan even effectief zijn als een lange blootstellingtijd bij een lagere intensiteit, zolang het product Kracht x Tijd hetzelfde blijft.

De afmetingen van een apparaat moeten dus in overeenstemming zijn met het vermogen en uitvoering van de UVC lamp en de geadviseerde doorstroomsnelheid.

Als het water erg vervuild is, kunnen micro-organismen zich verbergen achter of in de schaduw van deze vuildelen en
worden dus niet bestraald. Een UVC lamp kan dus in het begin minder effectief werken.

 

Gebruik in de praktijk

UVC stralers worden voor vijvers vooral ingezet om groen water tegen te gaan. Groen water komt voor in nieuw aangelegde vijvers, in onbeplante vijvers en in met vissen overbevolkte vijvers.

De groene kleur komt van ontelbare microscopisch kleine algen die in het water zweven. Doordat ze zweven worden ze met de waterstroom mee door het UVC apparaat gevoerd en aangetast door UVC straling.

Om groen water tegen te gaan wordt doorgaans de formule gehanteerd die overeenkomt met het gebruik van 2 Watt per 1000 liter vijverwater voor 'standaard' vijvers. Voor echte koivijvers (veel vissen, geen planten) wordt geadviseerd het vermogen te verhogen tot 4 tot 5 Watt per 1000 liter vijverinhoud.

 

En de nuttige bacteriën ?

De voor het biologische evenwicht belangrijkste micro-organismen zoals nitrificerende bacteriën zweven niet in het water, maar zitten vast op dragers (folie, planten, filtervulling enz) en worden dus helemaal niet aangetast omdat ze niet in contact komen met het apparaat.

Wel van belang is indien men bacteriën aan het systeem toevoegt, dat de UVC installatie gedurende 48 uur uitgeschakeld moet worden om deze nieuw toegediende bacterien de kans te geven zich te hechten.

 

Voor of achter het filter ?

Hierover zijn al veel discussies gevoerd en beide varianten hebben zo haar voordelen. De keuze van plaatsen van een vijverfilter bepaalt echter waar het UVC apparaat komt te staan.

 

UV lamp

De efficientie van een UV lamp neemt af bij gebruik. De golflengte van het licht verandert bij het verouderen van de lamp. Daarom wordt de lamp na 9000 brand uren vervangen.

Hoewel een lamp nog licht geeft, is de UVC straling afgenomen en werkt dus niet meer naar behoren.

 

Reiniging

Het is ook belangrijk de kwartsbuis af en toe te reinigen, daarom is het verstandig een apparaat te kiezen waar lamp en kwartsbuis gemakkelijk demonteerbaar zijn.

Deze tekst is met grote zorgvuldigheid samengesteld, echter kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

 

Bron: www.messner.nl / 2011

?
   

banner vijvershop youtube