PDFPrint

Uitleg Ozon

 

ozon

Ozon

In dit artikel willen wij trachten u uit te leggen Today, religions vary in their views of masturbation; some view it as a spiritually detrimental practice, some see it as not spiritually detrimental, and others take a situational view. Sadomasochistic scenes sometimes reach a level that appear more extreme or cruel than other forms of BDSMfor example, when a masochist is brought to tears or is severely bruisedand is occasionally unwelcome at BDSM events or parties. As the prostate is touch-sensitive, some directly stimulate it using a well-lubricated finger or dildo inserted through the anus into the rectum. In the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders , published by the American Psychiatric Association, it is classified under 302.89 Paraphilia NOS and has no diagnostic criteria other than a general statement about paraphilias that says the diagnosis is made if the behavior, sexual urges, or fantasies cause clinically significant distress or impairment in social, occupational, or other important areas of functioning. Cartoon pornography includes, but is not limited to, hentai and parody renditions of famous cartoons and comics. Cartoon pornography is the portrayal of illustrated or animated big tit milfs fictional characters in erotic or sexual situations. Boots are seen as the perhaps most fetishistic of all footwear and boots may be the most popular fetish clothing attire. Particularly, some pornography in this genre features butch women, who are almost never seen in mainstream pornography. Testosterone discourages fat storage in these areas. The study also found that participants reacted positively to a much wider range of figures than a control group, even rating emaciated figures higher. The activity is done by itself or as a part of or prelude to other activities which many times involve sex. In these research publications, it is suggested that real female ejaculation is the release of a very scanty, thick, and whitish fluid from the female prostate, while the squirting or gushing shown frequently in pornography is a different phenomenon, the expulsion of clear and abundant fluid, which has been shown to be a diluted fluid from the urinary bladder. wat ozon is, wat ozon doet, wat ozon kan betekenen voor de vijver en tevens wil ik de veiligheidsaspecten van ozon ook wat nader bekijken. Ozon wordt op vele wijzen toegepast zoals b.v in ziekenhuizen, waterzuiveringen, zwembaden, en luchtreiniging. Hoe men ozon ook toepast let altijd op de veiligheidsaspecten want ozon kan gevaarlijk zijn.

Wat is ozon

Normaal bestaat een zuurstofmolecuul uit twee zuurstofatomen, door ozonisatie echter wordt er een zuurstofatoom aan toegevoegd en krijgt men dus een molecuul met drie zuurstofatomen Ozon geheten. Dit ozonmolecuul is zeer instabiel en zal erg snel terug vallen naar de oorspronkelijke vorm, zuurstof. In feite is ozon dus niets ander dan zuurstof waaraan een extra zuurstofatoom is toegevoegd.
Het toevoegen van dat extra zuurstofatoom gebeurt onder zeer hoge spanning, zoals dat b v gebeurt tijdens het onweren en het daarbij ontstaan van de specifieke wat frissere geur, of door UV straling van de zon (denk bv maar aan de ozonlaag), ozon kan echter ook op kunstmatige wijze worden vervaardigd door bv een ozongenerator (ozonator), hier wordt lucht door een hoogspanning gedeelte geleid waardoor de in de lucht aanwezige zuurstof wordt omgezet in ozon.

Hoe werkt ozon

Zoals boven is vermeld zal ozon zeer snel terug vallen naar de oorspronkelijke vorm van zuurstof ( 2 zuurstofatomen) zodra een ozonmolecuul in kontact komt met iets oxideerbaars zal het extra zuurstof molecuul direct naar deze stof overgaan want het molecuul wil zich zo snel mogelijk binden en zal daarbij, om het maar simpel te zeggen, met alles waar het zich maar aan kan binden genoegen nemen.
Dit binden noemen we oxideren (een vorm van verbranden). Dit oxideren (verbranden) kan met allerlei soorten stoffen plaatsvinden, zichtbare en onzichtbare stoffen, zoals virussen, schimmels, bacteriën en alle soorten micro-organismen.
Doordat het extra zuurstof atoom zich bindt aan de te oxideren stof blijft van het oorspronkelijke ozon molecuul niets anders over dan pure zuurstof.
Ozon is een van de sterkste oxiderende middelen welke bestaan om in water of lucht opgeloste stoffen te verbranden (oxideren). Het is tevens een zeer sterkt desinfecterend middel, vele malen sterker dan bv chloor.
Zoals in het begin al is gesteld is de toepasbaarheid van ozon erg groot, drink en afvalwater zuivering, als gebruik ter ontsmetting in de voedingsmiddelen sector en in de papier en textielindustrie, en luchtbehandeling in bv grote warenhuizen of winkelcentra, ziekenhuizen , zwembaden, zeewateraquaria en tegenwoordig dus ook vijvers.
Twee grote voordelen van ozon mogen niet vergeten worden te vermelden: omdat ozon al bij een zeer lage dosis, ver onder de maximaal toegestane vrije hoeveelheid, te ruiken is,kan men zeer snel op lekkages en fouten in het systeem optreden en dat maak ozon relatief veilig.
Ten tweede omdat er slechts pure zuurstof over blijft en geen andere ( schadelijke) rest of bijproducten is ozon de schoonste vorm van oxideren en desinfecteren.

Hoe wordt ozon gemaakt

Zoals eerder al aangegeven kan ozon op verschillende manieren worden gemaakt, we zullen ons hier echter beperken tot die wijze welke voor ons vijverliefhebbers het meest interessant is.
Om voor onze vijver ozon te produceren hebben we een ozongenerator nodig, deze kan op twee manieren ozon aanmaken:
A. onder hoogspanning (corona discharge)
B. door uv straling

I.v.m de hoge opbrengst en gunstiger prijs/opbrengst verhouding wordt vrijwel altijd gekozen voor de generator welke ozon produceert door gebruikmaking van hoogspanning. Lucht wordt doormiddel van een luchtpomp door de generator heen geblazen of, indien men met een venturi werkt, door de generator heen gezogen, deze lucht bevat natuurlijk zuurstof en deze zuurstof wordt in een hoogspanninggedeelte omgezet in ozon.
De opbrengst ozon is sterk afhankelijk van de hoeveelheid zuurstof welke zich in de lucht bevindt en kan sterk worden beïnvloed door bv pure zuurstof de generator in te leiden i.p.v lucht. (dit is echter een dure oplossing omdat dan altijd gebruik gemaakt moet worden van een zuurstofgenerator). Ook de luchtvochtigheid en de temperatuur bepalen mede de hoeveelheid aangemaakte ozon.

De reactor

Een reactor is een buis/vat waarin water uit de vijver/filter en lucht/ozon worden samengebracht waardoor de ozon kan oxideren op de in het water aanwezige vervuiling.
Zoals omschreven verlaat de ozon de generator en wordt naar een reactor geleid, meestal wordt het mengsel lucht/ozon onder in de reactor gebracht, aan de bovenzijde brengt men water uit het filter cq de vijver in, het water zal zakken terwijl de lucht stijgt, hierdoor zal er een zeer goede vermenging ontstaan tussen lucht en water waardoor er een goed contact is tussen ozon en water en er een maximale oxidatie zal zijn.
Het schone water verlaat via een afvoerbuis de reactor en stroom terug naar de vijver cq filter. De lucht met hierin de eventueel aanwezige restozon verlaat de reactor aan de bovenzijde.

Rest-ozon

In de lucht kan en zal een, zij het beperkte, hoeveelheid restozon aanwezig zijn welke wij niet zomaar in de lucht mogen laten verdwijnen. Hiervoor dient er op de reactor een z.g.n restozon vernietiger geplaatst te worden. Een restozon vernietiger is niets anders dan een buis welke gevuld is met actieve kool waar de lucht vanuit de reactor doorheen geleid wordt om zodoende de restozon te verwijderen.
Bij een te snelle water doorstroming, een te kleine reactor, of een te grote hoeveelheid aangemaakte hoeveelheid ozon kan er nog ozon in het water aanwezig zijn als dit naar de vijver teruggevoerd wordt. Dit mag nooit uw vijver cq koi bereiken, ozon is schadelijk voor mens en dier.
In dergelijke gevallen kunnen we het water vanuit de reactor beter niet direct terug brengen naar de vijver maar dit te doen via een bak gevuld met actieve kool. Beter is het natuurlijk om er voor te zorgen dat er niet teveel ozon wordt aangemaakt en dat de reactor geschikt is voor de aangemaakte hoeveelheid.

Wat doet ozon voor onze vijver

Ozon doodt alle parasieten, vernietigt alle microscopische organismen, overnietigt alle bacteriën, vernietigt alle microscopische vervuiling, ozon verwijdert kleurstoffen en opgeloste stoffen zoals bv fosfaten, ozon verwijdert residuen van bv medicatie, ozon verwijdert nitriet, en ozon verwijdert geurstoffen, echter alleen als het water waarin deze stoffen zich bevinden door de reactor geleid worden.
Het gebruik van ozon zal de parasitaire en bacteriële druk, en daarmee de kans op ziekte, verminderen, ozon zal echter nooit een garantie zijn dat u deze zaken voorgoed uit uw vijver laat verdwijnen, immers ozon doodt cq vernietigt alleen die zaken welke door de reactor heen gaan, om die reden zijn de bacteriën in het filter ook volkomen veilig bij het gebruik van ozon.
Omdat ozon ook kleurstoffen uit het water verwijdert zal het water zeer helder worden. En omdat ozon na oxidatie terugvalt in pure zuurstof zal ons filter, door de toevoeging van deze zuurstof, veel beter gaan werken.
Omdat ozon zeer veel zichtbare maar vooral onzichtbare vervuiling uit het water verwijdert en daarbij zuurstof aan het systeem toevoegt is het gebruik van ozon een uitbreiding van 100% op de bestaande filter capaciteit, bedenk echter wel dat een ozon installatie nooit als een filter op zich kan worden gezien, altijd blijft een goed biologisch filter noodzakelijk.

Een juist gebruik van ozon

Zoals boven omschreven hebben wij een generator nodig welke ozon produceert en een reactor welke de ozon de kans geeft om met de aanwezige vervuiling te reageren, waarbij het zeer belangrijk is dat er geen ozon achterblijft in het water en zodoende in de vijver kan komen.
De hoeveelheid ozon welke er nodig is voor een gemiddelde vijver is minimaal, veel belangrijker is de reactor. Op bv een vijver van 30 m3 met een slechte reactor en een twaalf grams generator zal een veel lager rendement worden verkregen dan een vergelijkbare vijver met een 2 grams generator en een goede reactor.In het eerste geval zal er veel ozon door de rest ozonvernietiger gaan en is de kans groot dat er rest ozon in het water achter blijft.
De reactor dient groot genoeg te zijn, het ozon en het water moeten voldoende tijd krijgen om te reageren, er mag niet al te veel water door de reactor gaan.
Op de vijver (33 m3) van ondergetekende draait een generator van 2 gram op halve capaciteit (is regelbaar) de doorstroomsnelheid in de reactor is 4 m3 per uur. Er verdwijnt nagenoeg geen ozongas via de restvernietiger en er bevindt zich geen ozon in het water dat terug gaat naar de vijver en de vijver is super helder.
Naast de generator en de reactor is nog een attribuut onmisbaar:

De redoxpotentiaalmeter

Wij kunnen aan het water niet zien hoeveel ozon er in zit, ozon meten is voor hobbyisten doorgaans ook niet eenvoudig, daarom meten wij middels een redoxpotentiaal meter. De redox waarde van het water zegt ons iets over de mate van vervuiling (zichtbaar en onzichtbaar) hoe hoger de redox waarde hoe schoner het water, de redox waarde meet eigenlijk de geleidbaarheid van het water uitgedrukt in millivolt (mV).
Een te hoge redox waarde ( 800 mV of hoger) zal de vijver steriel maken waardoor leven in dat water onmogelijk wordt, waarden tussen de 450mV en 800mV worden alleen gebruikt als medicatie (of liever: behandeling). De meest gunstige redox waarde voor onze vijvers is tussen de 300 en 400 mv.
Een goede redox potentiaalmeter kan ingesteld worden op een door ons gewenste waarde en zal de generator aansturen of uitschakelen om de door ons ingestelde waarde te handhaven. Om goed en veilig met ozon om te gaan is een redoxpotientiaalmeter een onmisbaar instrument.

Veiligheidsaspecten

Houdt er rekening mee dat ozon een gevaarlijk soort gas is en kankerverwekkend is, zorg er daarom voor dat er geen vrije ozon in de ruimte waar de apparatuur staat aanwezig is, gebruik altijd een restozon vernietiger en ventileer de ruimte goed, zorg dat er geen ozon aanwezig is in het water wat terugstroomt in de vijver of het filter dit is schadelijk voor de koi en al het bacteriële leven in het systeem.
Ozon is zeer sterk oxiderend en tast bijna alle materialen aan, gebruik daarom slechts materialen welke ozon bestendig zijn (zie onderaan dit artikel).
LET OP: In de slang welke van de generator naar de reactor loopt ( waar de ozon doorheen gevoerd wordt) kan zich wat vocht verzamelen, dit is geen water maar zwavelzuur, dit ontstaat doordat een deel van het in de lucht aanwezige vocht in de generator wordt omgezet tot zwavelzuur, zorg er voor dat u dit niet op de huid of kleding krijgt!

Resumé

 • Ozon is bij goed gebruik een veilig en zeer goed middel om het vijverwater schoner en beter te houden.
 • Ozon is, omdat er slechts pure zuurstof overblijft, de schoonste manier van desinfecteren.
 • De werking van het biologische filter zal bij het gebruik van ozon duidelijk toenemen.
 • Gebruik een niet te zware generator, er is minder ozon nodig dan men denkt, met twee gram kan men een vijver van 50 m3 schoon houden.
 • Zorg dat de reactor voldoende volume heeft om de ozon en het water voldoende contacttijd te kunnen laten hebben.
 • Gebruik altijd een redoxpotentiaal meter.
 • Ozon kan een goed biologisch filter nooit vervangen maar is een zeer goede uitbreiding van dit systeem.
 • Bezuinig niet door ondeugdelijke apparatuur en/of materialen aan te schaffen, is het budget niet toereikend stel de aanschaf dan nog even uit.
 • Schaft u zich ozon aan laat u dan goed voorlichten door een deskundige.

De volgende MAC waarden gelden in Nederland voor Ozon.
0,06 ppm de Mac waarde (maximaal) voor normale blootstelling, hetgeen betekend dat men dagelijks 8 uur per dag in een ruimte waar deze waarde heerst mag werken zonder gevaar voor de gezondheid, en dat gedurende 5 dagen per week.
0,3 ppm Maximale concentratie de blootstelling mag niet langer zijn dan 15 minuten..

Ozon is een kleurloos tot lichtblauw kleurend (in hoge concentraties) gas in alle concentraties die in de industrie voorkomen. Het heeft een prikkelende karakteristieke geur die vaak vergeleken wordt met de geur die vrijkomt bij onweer of elektrische vonken. De geur is door de menselijke neus te ruiken bij concentraties tussen 0,02 en 0,05 ppm of ongeveer 1/100 van de 15 minuten blootstelling.
Ozon is een onstabiel gas die zich ontbindt in zuurstof bij normale temperaturen. Ontbinding wordt versneld door contact met vaste oppervlakken, contact met chemische stoffen en door verhitting.
Omdat ozon een onstabiel gas is, bestaat er explosiegevaar bij hoge temperaturen in de aanwezigheid van waterstof, ijzer, koper of chroom. In de praktijk echter zijn, met uitzondering van experimenten onder extreme omstandigheden, geen gevallen bekend van explosies.

Welke materialen zijn bestendig tegen ozon ?

Ozon in gasvorm:

 • Glas
 • Teflon
 • Roest Vast Staal (RVS 300 series)

Ozon in oplossing:

 • Roest Vast Staal (RVS 300 series)
 • PVC
 • Beton
 • Plexiglas
 • Teflon
 • Glas

Pakkings-, fittings- & afdichtingsmateriaal:

 • Roest Vast Staal (RVS 300 series)
 • Kalrez ®
 • Kynar ®
 • Teflon
 • Viton ®

 

Bron: Harry van Barreveld / Koi Select Int.

   

banner vijvershop youtube