celeb sex tapes
celebrity porn pics
free celebrity sex videos
PDFPrint

Filtermateriaal

 

 

 

Het filteren van vijverwater bestaat uit het zeven van zichtbaar en het verwerken van niet zichtbaar vuil. Voor beide soorten waterzuivering bestaan verschillende filtermaterialen.

 

 

Er zijn vele soorten filtermateriaal geschikt voor het zuiveren van vijverwater.
Het is vaak een kwestie van budget en persoonlijke voorkeur welke men gebruikt.
Toch moet een goed filtersysteem en het gebruikte filtermateriaal voldoen aan twee voorwaarden:

  1. Het zichtbare vuil moet uit het water worden gezeefd. 
  2. Het onzichtbare vuil en de organische afvalstoffen moeten worden omgezet in ongevaarlijke of zelfs nuttige stoffen.

 

Daarom zijn filtermedia onderverdeeld in twee hoofdsoorten te weten, mechanische en biologische filtermaterialen.
De mechanische filtermedia hebben een zevende functie en de biologische media dienen als huisvesting voor

de nuttige bacterien die de organische afvalstoffen omzetten in nitraten welke door de planten worden opgenomen.

Een goed uitgekiend filtersysteem bestaat dus uit meerdere opeenvolgende filterstadia en verschillende soorten filtermateriaal.

 

 

 

 

Vijver filtering

Om een biologisch evenwicht te bereiken en te behouden wordt vaak gebruik gemaakt van een filter. Deze ondersteunt het evenwicht, zodat dit sneller bereikt wordt. Daarnaast kan een vijver uitgerust met een goede filter tegen een stootje.

Een biologische filter is niets anders dan een plaats waar nitrificerende bacteriën gekweekt worden. Het is vaak gewenst dat dit op een zo klein mogelijke plaats gebeurt, waarvoor een filtersubstraat gebruikt wordt met een groot intern oppervlakte, zoals filterfoam.

Bij een biologische filter is het aantal bacteriën sterk afhankelijk van de omgeving en het gebruikte materiaal. Gebruik altijd meer bacteriën dan strikt noodzakelijk, Start Bacteriën, Bacterie Hulp met Vijver Stabiel bieden hiervoor een ideale combinatie. Evenals een filter van voldoende volume. Onze medewerkers adviseren je uiteraard.

Planten in de vijver doen nuttig werk. De materie waarin ze staan kan eveneens nuttig zijn. Door de planten in Plantensubstraat te planten wordt een plantenfilter gerealiseerd. Dit Plantensubstraat kan massa’s bacteriën bevatten.

Een mechanische filter haalt zwevende vuil uit het water. Deze filter is gevuld met een heel fijn materiaal dat kleine vuildeeltjes kan tegenhouden. Het vuil wordt niet verwerkt en de filter moet dan ook zeer regelmatig gereinigd worden. Mechanisch filteren is belangrijk omdat het water anders onvoldoende licht doorlaat.

Door een mechanische filter vlak voor de biologische filter te plaatsen, zorg je ervoor dat deze niet of weinig gereinigd moet worden. Een biologische filter reinigen is slecht, omdat er teveel bacteriën weggespoeld worden.

Oase biedt hiervoor een uitstekende oplossing. Door het combineren van een mechanische filter met een biologische filter wordt een optimale situatie gecreëerd met lange levensduur die weinig onderhoud vereist.

Een UV algfilter is voorzien van een kwartsbuis waarin UV lampen gemonteerd zijn. Rond deze kwartsbuis wordt water gestuurd. De UV stralen verbranden de zweefalgen, die gaan samenklonteren. Deze samengeklonterde algen kunnen dan weggefilterd worden.

Een hoogwaardig filtersysteem bespaart iedere vijverbezitter een hoop ergernis. Men kan de vijverreiniging nog zo serieus nemen, maar uitsluitend door het gebruik van een filter kan de kwaliteit van het water blijvend worden beïnvloed. Optisch helder water hoeft niet altijd gezond te zijn. Een watertest geeft hierover uitsluitsel. Filters transporteren niet alleen vuil en visuitwerpselen uit het water. Zij zorgen ervoor dat organische bestanddelen worden afgevoerd die in de dichtbevolkte biotoop hoge nitrietwaarden kunnen veroorzaken.

 

   

banner vijvershop youtube